Produkcia tlačených dokumentov vlastnými silami

Riešenia na mieru pre rýchlejšiu, kvalitnejšiu a efektívnejšiu vnútropodnikovú tlač.

Čas ísť iným smerom

Keď všetci bežia jedným smerom, úspešným marketingovým postupom je vydať sa smerom opačným. Preto bude dnes používanie tlačených médií pravdepodobne účinnejšie než kedykoľvek predtým. Tlačený dokument poskytuje priamu, zrozumiteľnú a efektívnu alternatívu, ako osloviť a trvalo zanechať stopu. Pre zachovanie pocitu vyššej hodnoty, je dôležité, aby vaše materiály zanechávali dojem prvotriednej kvality, v opačnom prípade by mohli skončiť v koši. Výskum ukazuje, že kvalita tlačenej komunikácie od typu média až po dizajn významne ovplyvňuje jej účinnosť. Ak si vaše tlačové prostredie nedokáže poradiť s narastajúcimi objemami alebo nárokmi na vyššiu kvalitu, môže to viesť k zbytočnému zvýšeniu nákladov a neefektívnym pracovným postupom, ktoré sú nielen drahé, ale zároveň spomaľujú organizáciu

My v Canon Business Center Slovakia máme riešenie

Vaša firma môže ušetriť náklady a produkovať kvalitné materiály interne vďaka investícii do zariadení série imagePRESS a imageRUNNER ADVANCE DX od spoločnosti Canon.

Ide o pokročilú technológiu, ktorá ponúka kancelárske funkcie obvyklé pre profesionálne tlačiarne s dodatočnými možnosťami koncových úprav. Jednoducho povedané, tieto zariadenie vám ponúkajú to najlepšie z oboch aspektov: hospodárnu tlačiareň na každodenné využitie a zároveň vysokú kvalitu výstupov, ktoré rozširujú vaše tlačové možnosti.

Kvalita zariadení od spoločnosti Canon je skutočne taká dobrá, že ho môžete používať na tvorbu všetkých typov materiálov pre svoje produkty a služby, bez nutnosti zveriť tlač svojmu obvyklému dodávateľovi.

A to nie je všetko, zariadenia sú navrhnuté tak, aby vám poskytli široké spektrum možností tlače a finalizácie podľa individuálnych potrieb vašej firmy. Získate technológiu pomocou, ktorej budete vytvárať konzistentné tlačové materiály, ktoré vám umožnia dosiahnuť tie najefektívnejšie a najpútavejšie výsledky.

Jedným z kľúčových faktorov, ktorý tradične brzdí investície do vlastných technológií, je rozpočet. A preto rozumieme, že investovať do vlastných tlačových riešení, keď sa už spoliehate na externých partnerov je nepredstaviteľné. Teraz však existuje dobrý spôsob, ako tento problém vyriešiť vďaka výhodnému financovaniu FIX & FLEX.

Vybavte viac úloh v rámci Vašej firmy.

Pri dynamickejšej a všestrannejšej tlačiarni nepotrebujte toľko zákaziek vybaviť externe.

Zvládnite aj krátke termíny.

Digitálne procesy spracovania zvyšujú produktivitu a zamedzujú vzniku chýb.

Kontrolujte svoje tlačové výstupy.

Automatizované sledovanie úloh vedie k lepšej prehľadnosti a bezpečnosti.

Optimalizujte výrobné náklady.

Efektívnejšie technológie umožňujú znížiť náklady.

Pre koho je investícia zaujímavá?

Obchodné spoločnosti, výrobné závody, logistika a online predaj – interná tlač marketingových materiálov, bežné dokumenty, brožúry, ponuky a listy vo vysokej kvalite a v požadovanom objeme.

Výhody: univerzálnosť, jednoduché ovládanie z kancelárskeho zariadenia a kvalita tlače ako z komerčnej tlačiarne.

Projekčné kancelárie – projektová dokumentácia a technické správy budú vždy včas vytlačené.

Výhody: vysoká produktivita, spoľahlivosť a nízke náklady v porovnaní s bežnými kancelárskymi zariadeniami.

Reklamné agentúry a CopyShopy – letáky, vizitky a kopírovanie

Výhody: univerzálnosť, kompaktné rozmery, krátky čas vytlačenia prvej strany, kvalita z produkčného zariadenia, kopírovanie s podávačom s kapacitou až 300 listov, jednoduchá inštalácia a ľahká obsluha.

Samosprávy, úrady, súdy a právnické kancelárie – hromadná tlač listov, oznámení a spisov bude vždy správne vytlačená, zošitá spinkami a kopírovanie s podávačom s kapacitou 300 listov zjednoduší prácu.

Výhody: vysoká produktivita, spoľahlivosť a nízke náklady v porovnaní s bežnými kancelárskymi zariadeniami.

Prípadová štúdia:

Vytvorenie rýchlejších a šikovnejších tlačových služieb

Renomovaný dodávateľ projektov pre elektro energetické stavby hľadala spôsob ako zlepšiť výkon svojho interného tlačiarenského prostredia a celkovú povesť podniku. Cieľom bolo zautomatizovať pomalé manuálne pracovné procesy, aby bolo možné dosiahnuť efektívnu prevádzku a zároveň sledovať stav jednotlivých úloh v reálnom čase.

Riešenie

Okrem zdokonalenia vnútropodnikovej tlačovej technológie pomocou technológie imagePRESS C165 sme zároveň zaviedli aj efektívnejší systém na správu tlače za pomoci softvérových riešení PRISMA, čím sa zautomatizovali všetky fázy procesu od prijatia úlohy, jej spracovania až po dokončenie.

Prínosy

Tlačové služby spoločnosti sú teraz rýchlejšie a efektívnejšie, pričom prišlo k skráteniu času potrebného na spracovanie pred tlačou a zníženiu vzniku chýb spôsobených ľudským faktorom. Tento systém umožnil nielen dosiahnuť nižšie náklady, ale zároveň ušetril ďalšie peniaze vďaka absolútnej transparentnosti nákladov na interné procesy.

Kľúčové riešenia

imagePRESS C165/C170

Spája v sebe všetky žiadané funkcie a plnohodnotnú konektivitu a kancelárskeho zariadenia. Navyše ponúka profesionálnu kvalitu farebnej tlače akú bolo doteraz nutné hľadať v oblasti produkčných technológií.

imageRUNNER ADVANCE DX8700

Možnosti tlače vďaka týmto vysokorýchlostným digitálnym čiernobielym tlačiarenským strojom predstavujú to najlepšie vo svojej triede v otázke produktivity, spoľahlivosti, spracovania médií a prevádzkových nákladov.

Vybudujte si rýchlejšie a všestrannejšie tlačiarenské prostredie, ušetrite peniaze a zdokonaľte procesy.

Kontaktujte náš tím Canon Businnes Center Slovakia

Copyright © 2022 CBC Slovakia s.r.o. | Stránku vytvoril a prevádzkuje EWORKS.sk - tvorba www stránok a web aplikácií | Používaním týchto stránok vyjadrujete súhlas s použitím súborov cookies (viac info)