CBC Slovakia s.r.o. - Kontaktné informácie

Sídlo spoločnosti

Canon Business Center Slovakia
CBC Slovakia s.r.o.
Nové záhrady I/9
821 05  Bratislava
Slovenská republika

IČO: 44 773 293
DIČ: 2022842789
IČ DPH: SK7020000130

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a. s. 
IBAN: SK21 0900 0000 0051 5988 9502
BIC: GIBASKBX

Zápis v OR SR, Okresný súd Bratislava I,
oddiel: Sro, vložka: 58631/B

NG1.png

Informácie a servisný dispečing

Zákaznícka linka

pondelok - štvrtok: 7:30 - 17:00 hod

piatok: 7:30 - 16:00 hod

Servis zariadení

pondelok - piatok: 08:00 - 15:30 hod

 0850 11 15 15

dispecing@cbcslovakia.sk
Informácie a cenové ponuky dopyt@cbcslovakia.sk
Návrhy, sťažnosti, postrehy  02/48 20 11 03 vladimir.ondrejcak@cbcslovakia.sk

Kontakty
Ing. Vladimír Ondrejčák
konateľ spoločnosti
 02/48 20 11 03  vladimir.ondrejcak@cbcslovakia.sk
Boris Balla
obchodný riaditeľ
 02/48 20 11 53 boris.balla@cbcslovakia.sk

Lukáš Kozák
tímlíder obchodného oddelenia

 0903 870 143 lukas.kozak@cbcslovakia.sk
Ján Kršák
produktový manažment
 02/48 20 11 35 jan.krsak@cbcslovakia.sk

Obchodné oddelenie - tlačové riešenia
Bratislavský kraj
Dušan Midriak  0903 870 243 dusan.midriak@cbcslovakia.sk
Martin Vido  0903 870 293 martin.vido@cbcslovakia.sk

Peter Tešovič

 0903 870 157 peter.tesovic@cbcslovakia.sk
Ing. Peter Hrubša  0903 870 271 peter.hrubsa@cbcslovakia.sk
Nitriansky kraj

Miroslav Goruša

 0903 870 245 miroslav.gorusa@cbcslovakia.sk
Trnavský kraj
Jozef Partl  0903 870 134 jozef.partl@cbcslovakia.sk
Žilinský kraj
Peter Sihelník  0903 870 137 peter.sihelnik@cbcslovakia.sk
Trenčiansky kraj
Peter Sihelník  0903 870 137 peter.sihelnik@cbcslovakia.sk
Banskobystrický kraj
Vladimír Bobrovský  0903 870 123 vladimir.bobrovsky@cbcslovakia.sk
Prešovský kraj po.jpg
Tomáš Holova  0903 870 315 tomas.holova@cbcslovakia.sk
Košický kraj
Lukáš Kozák   0903 870 143

lukas.kozak@cbcslovakia.sk

Konzultácie, technická podpora a showroom
Boris Balla
kancelárske riešenia, digitalizácia
a spracovanie dokumentov
 0903 870 274 boris.balla@cbcslovakia.sk
Dušan Midriak
produkčné a veľkoformátové
riešenia
 0903 870 243 dusan.midriak@cbcslovakia.sk