Canon predstavuje tlačiareň PIXMA PRO-200, ktorá poteší kreatívne duše

Canon predstavuje tlačiareň PIXMA PRO-200, ktorá poteší kreatívne duše

INTELIGENTNÁ PODATEĽŇA SLÚŽIACA FIRMÁM  A OBČANOM

INTELIGENTNÁ PODATEĽŇA SLÚŽIACA OBČANOM

Zabezpečte svojmu podnikaniu úspešnú budúcnosť vo svete digitálnej transformácie.

Naučte vašu multifunkciu Canon pracovať naplno

Newsletter

Prihláste sa na odber noviniek

0850 11 15 15 dispecing@cbcslovakia.sk

Audit tlačového prostredia

Audit tlačového prostredia

Managed Print Services

Canon MPS – riadené tlačové služby

Naším cieľom je poskytovať riešenia a služby tak, aby ste sa mohli venovať podnikaniu a kľúčovým činnostiam vašej spoločnosti. Vďaka nášmu dlhoročnému pôsobeniu a spolupráci so spoločnosťou Canon máme rozsiahle skúsenosti s ideálnym nastavením tlačových služieb. Každá spoločnosť je trochu iná a má špecifické potreby. Preto tlačové riešenia navrhujeme podľa špecifických potrieb jednotlivých zákazníkov.

V rámci riadených tlačových služieb vám pomôžeme odhaliť a porozumieť reálnym nákladom na tlač a správu dokumentov, navrhneme spôsob ako tieto náklady znížiť pri zachovaní dostupnosti služieb pre všetkých užívateľov. O nasadené riešenie sa budú starať naši špecialisti, priebežne budeme hľadať ďalší potenciál na zníženie nákladov a zjednodušenie vašej práce.

 

Jednotlivé fázy riadených tlačových služieb

  1.      Analýza
  2.      Návrh
  3.      Prechod a implementácia
  4.      Podpora a správa
  5.      Vyhodnotenie

  

 

Tlačový audit - analýza existujúceho riešenia

Viete o tom, že naša spoločnosť má aktuálne v ponuke audit tlačového prostredia úplne ZADARMO?

Existujúce riešenie zmapujeme jedným z vybraných spôsobov. V ideálnom prípade realizujeme rýchly audit zariadení pomocou SW aplikácie bez nutnosti inštalácie vo vašej počítačovej sieti. Získame kompletný prehľad o množstve výtlačkov, kópii, informácie o vyťažení vašich tlačiarní a multifunkčných zariadení. K týmto údajom priradíme skutočné priame a nepriame náklady. Výsledkom bude kompletný prehľad využitia tlačových zariadení spolu s investičnými a prevádzkovými nákladmi. Dôležitým krokom je pri vstupnej analýze zistenie potrieb pracovníkov jednotlivých oddelení.

 

Návrh optimalizácie

Spoločne prejdeme zistený stav a validujeme potreby pracovníkov jednotlivých oddelení. Na základe všetkých zistených informácii navrhneme riešenie, ktoré bude dlhodobo prinášať úsporu nákladov. Riešenie môžeme pripraviť v niekoľkých verziách tak, aby sme vám predložili všetky možnosti optimalizácie.

 

Správa tlačového riešenia a podpora

Správu implementovaného riešenia v ideálnom prípade presuniete na nás. Naše štandardné služby zabezpečia kompletné a plynulé zásobovanie spotrebným materiálom, aktívne budeme predchádzať poruchám a v čo najkratšom možnom čase budeme riešiť neočakávané udalosti. Zariadenia sme schopní sledovať vzdialene a reagovať bez nutnosti kontaktu s vašimi zamestnancami. V prípade potreby sú vám k dispozícii zamestnanci oddelenia podpory a vám pridelený obchodník.

 

Vyhodnotenie

V rámci spolupráce vám budeme poskytovať pravidelné informácie a spätnú väzbu. Dáme vám k dispozícii nástroje, ktoré vám prinesú detailný pohľad na využívanie tlačového riešenia. Sami sa môžete presvedčiť o nastavení a výhodnosti spolupráce.